Nordiske flag

Sommarkurser i Norden - NORDKURS

Parti fra Reykholt, Island

Studera språk och litteratur i Danmark, Norge, Sverige, Finland, på Island samt på Färöarna eller Grönland.

Kurserna ges i maj-augusti under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden.

Nordkurs generalsekretariat + generalsekreterare:

Kim Lilholt Ruggaard, Generalsekretær, Landskoordinator for Nordkurs Danmark
Tlf: +45 50 90 17 18 - Email: klr@bcom.au.dk

Postadresse att. Nordkurs, Kim Lilholt Ruggaard: Ethel Møller, IÆK's institutsekretariat, Nordisk Sprog og Litteratur Uddannelsen
Jens Chr. Skous Vej 2, Bygning 1485
8000 Aarhus C
Danmark
Tlf: +45 87 16 31 36 - Email: norem@hum.au.dk


Norden logo